Công ty TNHH Công Nghệ BKAPEMA

TẦM NHÌN

BKAPEMA nỗ lực phát triển, mong muốn đem đến những sản phẩm giá trị cao cho khách hàng, đóng góp giá trị cho xã hội.

SỨ MỆNH

BKAPEMA mong muốn tạo ra những công nghệ, thiết bị phù hợp để góp phần tạo ra môi trường sạch, tươi đẹp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nhân – Học – Đạo – Tài – Tạo – Vượng

Công nghệ nổi bật

nghiền và phân loại 

đốt rác

xử lý hữu cơ làm phân

đốt rác phát điện

sản phẩm nổi bật

Dự án tiêu biểu

Dịch vụ

sửa chữa thiết bị
tư vấn kỹ thuật

tin tức