Lò đốt rác sinh hoạt

Đốt được nhiều loại rác thải, kể cả rác thải y tế.
Đốt rác trực tiếp độ ẩm có thể lên đến 50%
Năng suất lò theo yêu cầu khách hàng.
Chi phí vận hành thấp
Vận hành đơn giản, hoạt động 24/24h.
Tuân theo tiêu chuẩn QCVN 02:2012/BTNMT

0966564774
challenges-icon chat-active-icon