TẦM NHÌN

  • BKAPEMA nỗ lực phát triển, mong muốn đem đến những sản phẩm giá trị cao cho khách hàng, đóng góp giá trị cho xã hội.

SỨ MỆNH

  • BKAPEMA mong muốn tạo ra những công nghệ, thiết bị phù hợp để góp phần tạo ra môi trường sạch, tươi đẹp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NHÂN

BKAPEMA lấy con người là trung tâm của mọi hoạt động, mọi hoạt động của công ty hướng tới cuộc sống tốt đẹp cho tập thể nhân viên, đối tác, khách hàng và cộng đồng. Mỗi cá nhân được tạo điều kiện để phát triển tối đa theo hướng tích cực và lan tỏa những giá trị tích cực ra cộng đồng.

HỌC

BKAPEMA là một tổ chức không ngừng học hỏi. Bằng nhiều cách thức khác nhau, tập thể công ty luôn nỗ lực học hỏi để có thể tạo ra giá trị vật chất và tinh thần cho nhân viên, khách hàng và xã hội.

ĐẠO

BKAPEMA luôn học hỏi để hoạt động theo đạo lý nhân sinh của vũ trụ để mỗi cá nhân có cơ hội trở nên tích cực hơn, tập thể tạo ra được nhiều giá trị tích cực hơn, xã hội trở nên tích cực hơn.

TÀI

BKAPEMA luôn chú trọng phát triển năng lực của mỗi nhân viên và của tập thể công ty.  Năng lực cao của mỗi nhân viên và công ty sẽ góp phần tạo ra nhiều giá trị cho công ty và cho xã hội, thỏa mãn nhu cầu chính đáng của khách hàng, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho nhân viên công ty và cho xã hội.

TẠO

Với phương châm “cho đi để nhận lại”, BKAPEMA lấy sự thành công của khách hàng làm động lực cho mỗi hành động. Mục tiêu không chỉ bán sản phẩm, dịch vụ mà là làm thế nào khách hàng thành công với sản phẩm hay dịch vụ của BKAPEMA, để sự thành công này có thể lan tỏa giá trị đến cộng đồng.

VƯỢNG

BKAPEMA không chỉ chú trọng việc tạo ra giá trị vật chất mà việc xây dựng giá trị tinh thần, giá trị nhân văn cũng rất được quan tâm. Sự thịnh vượng mà công ty hướng tới là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị vật chất và tinh thần cho tập thể nhân viên, cho đối tác, khách hàng, xã hội.