VẬT LIỆU XỬ LÝ

– Rác vải, da giày sạch.
– Không lẫn kim loại, các vật cứng và tạp chất khác.

Rác vải, da giày

THÀNH PHẦM THU ĐƯỢC

– Nhiên liệu đốt kích thước nhỏ hơn 100 mm.

LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG

– Không chôn lấp.
– Không đốt rác lạc hậu.
– Giải pháp đơn giản hiệu quả.

SƠ ĐỒ GIẢI PHÁP

Sơ đồ tổng quan công nghệ BISS.A1

– Vật liệu sạch cần xử lý được đưa vào trực tiếp vùng nghiền của máy.
– Tùy theo từng điều kiện, năng suất xử lý đạt từ 40 đến 160 tấn mỗi ngày.

Hình ảnh sản phẩm sau khi được xử lý