CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC HỮU CƠ BISS.C1

Xử lý rác hữu cơ

  1. ĐỐI TƯỢNG XỬ LÝ

– Bùn vi sinh từ nhà máy xử lý nước thải, thức ăn chăn nuôi dư thừa, chất thải chăn nuôi, cây cỏ thức ăn gia súc, v.v.
– Vật liệu đầu vào không đồng nhất và ổn định.

  1. THÀNH PHẨM THU ĐƯỢC

– Từ rác thải, qua dây chuyền thu được phân hữu cơ thành phẩm, đạt chỉ tiêu độ ẩm và được đóng gói. Sẵn sàng đưa ra thị trường.
Phân hữu cơ thích hợp bón cho cây trồng, đáp ứng như cầu cho ngành nông nghiệp hữu cơ.

  1. LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG

-Xử lý lượng lớn rác thải chăn nuôi, trồng trọt, công suất lên đến 100 tấn/ngày.

  1. SƠ ĐỒ GIẢI PHÁP

 

Sơ đồ tổng quan dây chuyền xử lý rác thải hữu cơ số 1