giới thiệu bkapema

Lĩnh vực kinh doanh

  1. Tư vấn kỹ thuật lĩnh vực giải pháp công nghệ, thiết bị xử lý môi trường.
  2. Cung cấp thiết bị, vật tư lĩnh vực xử lý môi trường
  3. Nghiên cứu công nghệ xử lý môi trường.
  4. Thiết kế thiết bị, dây chuyền xử lý môi trường.
  5. Chế tạo thiết bị, máy móc xử lý môi trường
  6. Bảo trì, sửa chữa các thiết bị xử lý môi trường.

Cơ sở vật chất

Trụ sở

Khu văn phòng

Xưởng gia công

Xưởng lắp ráp

Đội ngũ

Đội ngũ kĩ thuật nòng cốt là các kỹ sư Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Chúng tôi không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để có thể đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất